DEADLY SERIES
Punto metallico, formato 215x260mm
WHS SERIE
Punto metallico, formato 210x297mm